c-kull

 

C-kullet

C-kullet kom til verden 30.05.2004. 5 tisper etter SJ(D)CH Fixagården's Odyseus og Sniff

11390/04 Kokopellis Caelestia - fam. Kjenslie, Oslo.

1.pr fra utstilling. Habil jakthund, desverre ikke stilt på prøve

 

11391/04 Kokopellis Clatremus - Jørn Steine, Vågå

Habil jakthund, desverre ikke stilt på prøve

 

11389/04 Kokopellis Collina - ble først solgt til Bergen, senere omplassert.

 

11388/04 Kokopellis Chyntia - s fam. Holand i Ås.

1. pr fra utstilling. Habil jakthund, desverre ikke stilt på prøve

 

11387/04 Kokopellis Candela - fam. Holand i Ytre Enebakk.

Har en 2.pr fra utstilling.

 

 

 

Kokopellis Caelestia