i-kull

 

I-kullet

 

NordJ(D)CH NVCH Kokopellis Frøya blir parret med Mossekes Zlatan på neste løpetid (forventes medio oktober) Vi forventer valper med topp gemytt og jaktlyst.

Zlatan har CK fra utstilling, og 2 x 1.pr på drevprøve med gode egenskapspoeng.

Begge er øyenlyst u.a.

 

 

Mossekes Zlatan

Kokopellis Frøya