j-kull


J-kullet

Haldenstøvervalper ventes e. NUCH Tell og NJV-15 NV-15 EUJV-15 Inga.

Inga insemineres med langtidslagret frossen sæd.
Parringen er anbefalt av avlsrådet for Haldenstøver og er godkjent av Norsk genressurssenter og NKKs Helse- og registreringsavdeling.

Valper ventes i slutten av september, og vil være leveringsklare i slutten av november.
Ta kontakt ved interesse.